Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Een trainer of begeleider kan na de registratie op het register de status goedgekeurd en actief verwerven als er voldaan wordt aan een aantal voorwaarden.  De voorwaarden zijn gekoppeld aan :

Het voldoen aan de desbetreffende kwalificatie en aan de gelinkte beroepscompetenties, dit kan  men verwerven via het reguliere onderwijs, private opleidingsverstrekkers en het Ervaringsbewijs (EVC). (voor meer uitleg zie ook bij "Kwalificaties", "Inschalingen", "Informatie Opleidingen").
Het beschikken over een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid (er is de mogelijkheid om een verzekering Burgerlijke aansprakelijkheid te nemen via het BReps) .
Het akkoord zijn met de ethische code en algemene voorwaarden.
Het vereffenen van een registratiekostprijs.