Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Voorafgaand aan de registratie :

Alvorens uw aanvraag tot registratie aan te vatten is het best volgende voorbereidende stappen te ondernemen;

  1. Zorg ervoor dat u hetzij een scan,  foto,  pdf versie …  van uw diploma’s / certificaten beschikbaar hebt  ter staving van de gevolgde opleidingen of EVC. Het systeem vraagt om deze op te laden. Zonder deze bewijsstukken kan een registratie niet gebeuren.
  2. Zorg ervoor dat u over alle administratieve  gegevens beschikt  of in uw bereik hebt betreffende de persoonsgegevens, de club(s) waarvoor u werkt (adresgegevens).

De registratie:

Klik op deze link voor extra uitleg bij de registratiestappen.