Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Als Fitness Professional engageer ik mij voor het volgende :

  • Elke vorm van discriminatie naar vermeend ras, etnische origine, seksuele geaardheid, geslacht, burgerlijke staat, leeftijd, geloofs- of filosofische overtuiging, handicap of lichamelijk kenmerk te weigeren, tenzij het verschil in behandeling objectief wordt gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel evenredig zijn.
  • De noodzakelijke inspanningen te leveren om voor iedereen gelijke kansen te waarborgen bij aanwerving, bijscholing en bevorderingen.
  • De voordelen van een divers en samengestelde onderneming te onderstrepen en zich ertoe te verbinden dit thema op een constructieve manier te benaderen.
  • De deontologische code betreffende mensenhandel te respecteren.
  • Haar klanten eerlijk, gelijkwaardig en oprecht te behandelen.
  • Haar klanten mee te delen dat zij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard.
  • Een kwaliteitsdienst te leveren die beleefdheid, objectiviteit en onpartijdigheid inhoudt in het belang van de klant, in de naleving van onderhavige code.
  • Haar klanten competente, kwaliteitsvolle begeleiding te bieden.
  • De principes en het decreet Medisch & Ethisch Verantwoord Sporten na te leven.