Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

U beschikt niet over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid ?

BReps kan u dit vrijblijvend aanbieden voor een bedrag van 30 euro/jaar (geldig van 1 januari tot 31 december = gelijklopend met uw jaarlijkse registratie en erkenning BReps ) via ARENA NV (Polis Nr. 1.119.222).

U kan de volledige polisvoorwaarden hier downloaden