Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Registratie op het BReps geeft aan dat de professional erkend wordt voor zijn deskundige kwalitatieve begeleiding met betrekking tot lichaamsbeweging. De professional streeft ernaar om in een ethische context, de positieve effecten van beweging te bevorderen via gezonde en verantwoorde beweegprogramma‘s op een plezierige en veilige manier dit zowel vanuit preventief oogpunt als met als doel het behouden en het verbeteren van de algemene lichamelijke fitheid en prestatie.

De aanvraag voor registratie en erkenning door BReps omvat het volgende :

 1. Indienen van het volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier via www.BReps.be . Opgelet, dit formulier omvat een aantal verplichte velden + upload van diploma’s en/of certificaten ter staving van uw gevolgde opleidingen.
 2. Beschikken over een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.
 3. Zich akkoord te verklaren met de ethische code.
 4. BReps zal na controle van het ingevuld digitaal aanvraagformulier uw inschaling bepalen conform de erkende regelgeving.
 5. Indien erkenning mogelijk is en na ontvangst van uw registratiebijdrage en/of bijdrage voor verzekering burgerlijke aansprakelijkheid zal BReps:
 • U een Certificaat bezorgen via mail
 • Uw gegevens zichtbaar stellen op de website BReps
 1. U betaalt de bijdrage van 15 euro vóór 1 februari en 30 euro vanaf 1 februari per jaar voor registratie en erkenning ( deze termijn loopt van 1 januari tot 31 december van het betrokken jaar), na ontvangst van een onkostennota door BReps.
 2. U kan te allen tijde uw persoonlijke informatiefiche aanpassen + gevolgde opleidingen toevoegen via uw persoonlijke login en paswoord. BReps  zal steeds toezien op gewijzigde of aangevulde informatie ter goedkeuring vooraleer dit publiek zal gemaakt worden.
 3. Na 12 maand ontvangt u automatisch via e-mail de vraag tot heractivatie van uw profiel en u kan deze dan vrijblijvend verlengen, een verlenging is mogelijk als u opnieuw aan alle voorwaarden voldoet.
 4. Uw infofiche die publiek kan opgevraagd worden omvat alle ingevulde velden op het digitaal aanvraagformulier. Volgende info zal echter niet publiek gemaakt worden :
 • Huidige status (werknemer, zelfstandige, student, werkzoekende, andere, …)
 • Werkzaam in volgende clubs
 1. Indien u als fitness professional andere info niet publiek wenst te maken, gelieve deze te melden via contact info@breps.be
 2. BReps zal u in het kader van levenslang leren en ontwikkelen op regelmatige basis informeren omtrent nieuwe opleidingen en bijscholingen of andere relevante informatie.
 3. U kan ten allen tijde uw verzoek tot registratie en erkenning beëindigen, mits schriftelijke aanvraag of per e-mail. Er zal geen restitutie van de registratiebijdrage noch voor de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (indien van toepassing) verleend worden wanneer men de registratie beëindigt.
 4. Enkel wanneer uw status goedgekeurd werd kan u gebruik maken van het logo BReps.be ter aanduiding dat u ingeschreven staat in het Register voor Fitness Professionals en de nodige erkenning hebt verkregen.  U mag dit ook in al uw communicatie vermelden.
 5. U zal automatisch op de hoogte gebracht worden van eventuele wijzigingen in de voorwaarden en procedure voor registratie.
 6. Door het invullen en indienen van het digitaal aanvraagformulier verstrekt u persoonsgegevens aan de vzw De FitnessOrganisatie - Antwerpse Steenweg 19 - 9080 Lochristi.
 7. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens is Gert Van Reckem.
 8. De persoonsgegevens worden opgenomen in een centraal gegevensbestand. Deze opname en elke (al dan niet latere) verwerking gebeurt in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 9. De door u verstrekte persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor publicatie ter staving van uw competenties en vaardigheden. Deze informatie wordt niet aan derden verstrekt.

Voor vragen en meer info :
www.BReps.be
info@BReps.be
Contactpersoon : Gert Van Reckem