Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Missie:

Door het ontwikkelen en onderhouden van het kwaliteitsregister wil BReps de kwalificaties en competenties van de Fitnessbegeleider, de Groepsfitnessbegeleider en de  Personal Trainer erkennen en zichtbaar maken. Tevens wil BReps deze trainers stimuleren tot permanente vorming met het doel de kwaliteit van de begeleiding te bevorderen en garanderen.

BReps wil :

  1. De kwaliteit en de deskundigheid van de fitnessprofessional in kaart brengen en waarderen.
  2. De fitnessprofessional stimuleren om blijvend de kwaliteit te bevorderen.
  3. Transparantie bieden van de kwaliteit binnen de sector t.a.v. verschillende actoren.

Kwaliteit via competente medewerkers maakt het verschil in de fitnessbranche !