Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Een erkende opleiding en een EVC is ingeschaald.
Een inschaling gebeurt enerzijds op Vlaams niveau a.d.h.v. de VKS  (Vlaamse kwalificatie structuur) en anderzijds op Europees niveau aan de hand van de EQF schaal (European Qualification Framework).

VKS:

De Vlaamse kwalificatiestructuur is een overkoepelende classificatie. In de Vlaamse kwalificatiestructuur zijn de kwalificaties ondergebracht op 8 niveaus, van basisonderwijs tot universiteit. Dat bevordert de transparantie en uitwisselbaarheid van kwalificaties in het opleidingslandschap en op de arbeidsmarkt. Het laat een heldere communicatie toe.

EQF:

De EQF schaal is een gemeenschappelijk Europees referentiekader dat bestaat uit 8 niveaus en heeft tot doel:

  1. De verschillende kwalificaties van de lidstaten op Europees niveau vergelijkbaar te maken.
  2. Internationale mobiliteit mogelijk te maken zowel van de "lerende" als de "werkende"
  3. Bevorderen van levenslang leren

 

VKS en EQF  bestaan beiden uit 8 niveaus en zijn gelijklopend.

Relatie tussen kwalificaties, erkende diploma's en inschaling: