Ga naar de inhoud
Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies.

Het registratiesysteem BReps is gebaseerd op een kwalificatiesysteem van Belgisch-Europese normen.

Kwalificaties:

Het BReps label  staat voor de mogelijke kwalificaties  Personal Trainer, Fitnessbegeleider en Groepsfitnessbegeleider.
Deze  kwalificaties steunen  op competenties die men verworven heeft via “opleidingen” of via  het “EVC/ EVK traject”.

Beroepen:

Sectorspecifiek bestaat er voor de 3 beroepen (Personal Trainer, Fitnessbegeleider, Groepsfitnessbegeleider) een beroepskwalificatie. In een  beroepskwalificatie zijn de vereiste competenties van een volwaardig beroepsbeoefenaar vastgelegd en elke beroepskwalificatie heeft een inschaling. Op basis van dergelijke kwalificatiedossiers ontwikkelen opleidingsinstituten ook hun opleidingen.

Klik hier voor de beroepskwalificatie van Personal Trainer.
Klik hier voor de beroepskwalificatie van Fitnessbegeleider.
Klik hier oor de beroepskwalificatie van Groepsfitnessbegeleider.

EVC/EVK :

Naast erkende kwalificatietrajecten, bestaat er voor professionals met reeds jarenlange ervaring/ kennis, en een zelfvormings- en/of bijscholingstraject, los van een diploma,  het “Ervaringsbewijs”, het “EVC” of het erkennen van competenties.
Professionals met een Ervaringsbewijs hebben hun ervaring en expertise succesvol bewezen a.d.h.v. een bepaalde procedure en assessment (voor meer inlichtingen rond deze procedure;  neem contact op met lucia@fitness.be ).
In Vlaanderen hebben de Ervaringsbewijzen Fitnessbegeleider en Personal Trainer hun ingang gevonden als erkende EVC-procedure.
"Ervaringsbewijzen” hebben een inschalingsniveau en komen zichtbaar op de BReps website. Sinds juli 2019 is De FitnessOrganisatie opnieuw erkend als testcentrum voor het ervaringsbewijs fitnessbegeleider. Meer info vind je op www.fitness.be